ServisDesk@SISTEM MAKLUMAT KEMUDAHAN PUSAT KAMPUS KESIHATAN
Hotline : 09-7671081
https://sd.usm.my/PAOKK

Sila masukkan Nama Pengguna dan Katalaluan Campus Online anda.
Please enter your Campus Online Username and Password

 

  

 

2008-2024 Hakcipta Terpelihara Pusat Pengetahuan Komunikasi & Teknologi

Universiti Sains Malaysia Kampus Kejuruteraan

 

JUMLAH PELAWAT |
Number of visitors  

4401

Version : 2.0