ServisDesk@PUSAT PENYELIDIKAN & PERKHIDMATAN HAIWAN
Hotline : 04-6535227
https://sd.usm.my/arascinduk

Sila masukkan Nama Pengguna dan Katalaluan Campus Online anda.
Please enter your Campus Online Username and Password

 

  

 

2008-2023 Hakcipta Terpelihara Pusat Pengetahuan Komunikasi & Teknologi

Universiti Sains Malaysia Kampus Kejuruteraan

 

JUMLAH PELAWAT |
Number of visitors  

107

Version : 2.0