ServisDesk@SISTEM TEMPAHAN RUANG DAN FASILITI (BHEPA KK)
Hotline : 7671310 (Tempahan Dewan), 7671330 (Kemudahan Sukan)
https://sd.usm.my/bheppakk

Sila masukkan Nama Pengguna dan Katalaluan Campus Online anda.
Please enter your Campus Online Username and Password

 

  

 

2008-2023 Hakcipta Terpelihara Pusat Pengetahuan Komunikasi & Teknologi

Universiti Sains Malaysia Kampus Kejuruteraan

 

JUMLAH PELAWAT |
Number of visitors  

261

Version : 2.0