ServisDesk 2.0
ServisDesk merupakan sebuah sistem yang digunakan oleh PTJ di USM untuk mengurus aduan pelanggan.
ServisDesk has been used in several departments at USM to manage their customer complaints .
PENGURUSAN ADUAN DAN PERMOHONAN ICT @ PPKT
(ICT APPLICATIONS AND COMPLAINTS MANAGEMENT @ PPKT)
 KAMPUS INDUK/MAIN CAMPUS
 KAMPUS KEJURUTERAAN/ENGINEERING CAMPUS
 KAMPUS KESIHATAN/HEALTH CAMPUS
 INSTITUT PERUBATAN DAN PERGIGIAN TERMAJU/ADVANCED MEDICAL AND DENTAL INSTITUTE
PENGURUSAN ADUAN KEROSAKAN DESASISWA
(HOSTEL DAMAGE COMPLAINTS MANAGEMENT)
 DESASISWA AMAN DAMAI
 DESASISWA BAKTI PERMAI
 DESASISWA CAHAYA GEMILANG
 DESASISWA FAJAR HARAPAN
 DESASISWA INDAH KEMBARA
 DESASISWA JAYA LEMBARAN UTAMA
 DESASISWA RESTU
 DESASISWA SAUJANA
 DESASISWA TEKUN
 PUSAT PERUMAHAN & PENGINAPAN UNIVERSITI INDUK
 UNIT PENYELENGGARAAN P3U KAMPUS KEJURUTERAAN
 UNIT PENYELENGGARAAN P3U KAMPUS KESIHATAN
 YOUTH TALENT HUB PROGRAM
PENGURUSAN ADUAN DAN PERMOHONAN PTJ
(PTJ'S APPLICATIONS AND COMPLAINTS MANAGEMENT)
 BSM JABATAN PENDAFTAR INDUK
 CENTRAL RESEARCH LABORATORY
 INTERNATIONAL MOBILITY AND COLLABORATION CENTRE (IMCC)
 JABATAN BENDAHARI (FIS)
 P P KEJ ELEKTRIK & ELEKTRONIK
 PERPUSTAKAAN
 PPK AEROANGKASA
 PPK AWAM
 PPK BAHAN SUMBER MINERAL
 PPK MEKANIK
 PUSAT PENGAJIAN ILMU PENDIDIKAN
 PUSAT PENGAJIAN SAINS KOMPUTER
PENGURUSAN TEMPAHAN RUANG DAN FASILITI
(SPACE AND FACILITIES BOOKING MANAGEMENT)
 INST PENGAJIAN SISWAZAH USM-KL
 JABATAN NEUROSAINS (PPSP)
 PEJABAT NAIB CANSELOR
 PEJABAT PENGARAH KEJURUTERAAN
 PUSAT PENGAJIAN SAINS KESIHATAN
 PUSAT PENGAJIAN SAINS PERGIGIAN
 PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN (PPSP) - BPSP
 PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN (PPSP) - ICSC
 SEAMLESS SERVICE PROVIDER FOR EFFECTIVE AND EFFICIENT
 SISTEM TEMPAHAN KEMUDAHAN BHEPP KEJURUTERAAN
 SISTEM TEMPAHAN KEMUDAHAN PUSAT INDUK
 SISTEM TEMPAHAN KEMUDAHAN PUSAT KAMPUS KESIHATAN
 SISTEM TEMPAHAN RUANG DAN FASILITI (BHEPA KK)

 

  

 

2008-2024 Hakcipta Terpelihara Pusat Pengetahuan Komunikasi & Teknologi

Universiti Sains Malaysia Kampus Kejuruteraan

 

JUMLAH PELAWAT |
Number of visitors  

1321833

Version : 2.0

Version History :
Version Description

Date

1.0
 • Penggunaan modul asas iaitu Status Semasa, Borang Aduan, Borang ServisDesk, Semak Status, Urus Aduan, Semak Tugas dan Laporan/Statistik asas.
 • Menggunakan konsep Single Sign On (SSO) melalui pengenalan identiti Portal Kampus Sejahtera (sekarang dikenali sebagai Campus Online).
 • Agihan tugas kepada staf one to one.
Jun 2008
1.1
 • Penambahbaikan ke atas modul "Urus Aduan" dengan membenarkan agihan dibuat kepada lebih dari seorang staf.
 • Penambahan ciri "Tindakan Bersama" bagi aduan yang memerlukan tindakan lebih dari seorang staf.
 • Penambahan modul "Block Port" untuk kegunaan PPKT.
Jan 2009
1.2
 • Penambahan modul Staf ke Site dan Staf Ke Site Hari Ini.
 • Penambahan Laporan & Statistik.
 • Penambahan modul "Pentadbir Sistem"
Sept 2009
1.3
 • Integrasi dengan Sistem Permohonan Online dan Sistem Pengurusan Aset-modul penyenggaraan (PPKT sahaja)
Jan 2011
2.0
 • Perubahan antaramuka pengguna.
 • Pangkalan data berpusat
 • Sumber aturcara berpusat
 • Penambahan profil jabatan untuk mengawal identiti jabatan.
22 Ogos 2011